Program dela zveze vaterpolskih društev Slovenije 2017

1 Uvod

Zveza vaterpolskih društev Slovenije je bila ustanovljena z namenom ponovne vzpostavitve sistema in organizacije vseh vodnih športov z žogo tako na lokalni kot nacionalni ravni in pomoč klubom pri organizaciji in izvedbi programov.

Cilji, ki si jih je vodstvo zadalo, so večinoma dolgoročni, ker je potrebno veliko dela, da bo slovenski vaterpolo ponovno prepoznaven šport. Vse skupaj vendarle ni tako pesimistično, ker so klubi v preteklih letih dobro delali in organizirano vodili vse selekcije ter se tako uspešno razvijali.

Primarni cilj zveze je potrditev članstva Olimpijskega komiteja Slovenije ter izvedba posamičnih programov.

Stroka je napisala letni kot štiri letni plan dela. V letu 2017 imamo tako v planu izvesti vsa domača tekmovanja (PP – Pokal Prvenstvo Slovenije, DP – Državno Prvenstvo Slovenije, AAWL – Alpe Adrio Waterpolo League) in organizirati priprave na nacionalni ravni za vse selekcije. Tudi člansko reprezentanco, kateri se bo predstavil program s kvalifikacijami za EP.

Poleg strokovnega in organizacijskega dela bomo velik del namenili planski promociji in oglaševanju vaterpolskega športa. S tem želimo olajšati klubom pridobivanje novih članov – teklmovalcev ter postati donatorsko in sponzorsko zanimivi na tržišču.

2 Vizija in smernice zveze vaterpolskih društev Slovenije

Zveza vaterpolskih društev Slovenije želi zagotoviti optimalne pogoje za razvoj vaterpola v Sloveniji. Ta glavni cilj je mogoče izpolniti le ob jasni viziji kratkoročnega in dolgoročnega delovanja Zveze VDS. Zato je zveza sprejela smernice organiziranega delovanja njenih organov in članov.

2.1 Konkretni kratkoročni cilji

 • Vzpostavitev učinkovite komunikacije in partnerskega odnosa z Zavodom Planica RS.
 • Vzpostavitev učinkovite komunikacije in partnerskega odnosa s Fundacijo za šport RS.
 • Vzpostavitev učinkovite komunikacije in partnerskega odnosa z Ministrstvom izobraževanje, znanost in šport.
 • Vzpostavitev dialoga usklajenega delovanja s članicami zveze (klubi in društva).
 • Organizacija vsebinsko bogatih in medijsko zanimivih tekmovanj (DP, PP, AAWL, Masters veteranov), s ciljem povratka gledalcev na vaterpolske tekme.
 • Oživitev OŠ in SŠ tekmovanj v vaterpolu.
 • Zagotovitev sredstev za delovanje pisarne zveze (Generalni sekretar in Predsednik tekmovalne komisije).

2.2 Konkretni dolgoročni cilji

 • Vzpostavitev odgovornega in načrtovanega materialnega in finančnega poslovanja ter ostalih pogojev za učinkovito in trajnostno delovanje zveze.
 • Obnovitev ter pridobitev novih donatorjev in sponzorjev, ki bi na kakršnikoli način prepoznali obojestranki gospodarski interes.
 • Vzpostavitev delovnega sistema reprezentanc vseh selekcij (širši zbori, ožji zbori, reprezentanca, kampi, priprave, turnirji, kvalifikacije, mednarodna tekmovanja).
 • Aktivna usmeritev zveze k delu z mlajšimi selekcijami.
 • Sodelovanje članske ekipe v Jadranski ligi.
 • Izgradnja vaterpolskega centra (50 m bazen, ogrevalni manjši bazen, fitnes, telovadnica, multimedijska soba, soba za fizioterapijo, garderobe, tribune, VIP loža,…).
 • Izpolnitev ciljev je predvsem odvisna o uspešnosti delovanja posameznikov, organov ter celotnega ustroja zveze. Njihovo delo se bo najprej poznalo pri doseženih rezultatih v domačih in posledično mednarodnih tekmovanjih. Medijsko in javno podprto oz. sprejeto delo bo splošni pokazatelj uspešnosti.

3 Administrativno delovanje ZVDS

Pisarna zveze bo nadaljevala z aktivnostmi, ki so potrebne za izvedbo vseh tekmovanj in nadaljevanje sodelovanja v prireditvah na mednarodni javni. Zveza bo vodila administrativno – tehnično poslovanje vseh organov zveze, mednarodno komuniciranje s tujimi nacionalnimi zvezami, krovno organizacijo LEN in FINA, Ministrstvo za izobraževanje Znanost in Šport, Olimpijskim komitejem Slovenije, Fundacijo za šport in ostalimi. Ena izmed ključnih nalog pisarne zveze je jasna in odprta komunikacija s članicami. Pisarno zveze bo vodil generalni sekretar s pomočjo preostalih članov predsedsta.

4 Finančno poslovanje zveze

Finančno poslovanje je najbolj povezano z uspešnostjo delovanja predsednika Zveze VDS. Predsednik je ključni člen v verigi, ki bo skrbela za nemotem priliv in ekonomičen odliv sredstev na TRR zveze. Pričakuje se daljši proces, ki naj bi rezultiral jasno sliko finančnih potreb in pričakovanj ter zmožnosti, ki jih zveza lahko v danem trenutku premore.

4.1 Glavni viri financiranja

 • Plačila prijavnin za tekmovanja v nacionalnih tekmovanjih klubov.
 • Plačila registracij tekmovalcev za posamično tekmovalno sezono.
 • Prihodki od prodaje športnih rekvizitov, navijaških rekvizitov, spominskih emblemov…itd.
 • Prihodki od promocijske in marketinške dejavnosti.
 • Donatorska sredstva.
 • Sponzorska sredstva.
 • Sredstva mednarodnih javnih razpisov.
 • Sredstva javnega razpisa Zavoda Planica RS.
 • Sredstva javnega razpisa Fundacije za šport RS.
 • Sredstva javnega razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – razpis LPŠ.

5 Organizacija domačih tekomovanj

Nemoteno potekanje domačih tekmovanj pod okriljem Zveze VDS je absolutna prioriteta v 2017. Cilj je uspešno zaključiti sezono 2016/2017 in uspešen ter pravočasen pričetek sezone 2017/2018 v naslednjih kategorijah:

 • Mlajši dečki U – 11 let (DP)
 • Dečki U – 13 let (DP, PP)
 • Mlajši kadeti U – 15 let (DP, PP)
 • Kadeti U – 17 let (DP, PP)
 • Mladinci U – 19 let (DP, PP)
 • Člani (DP, PP)
 • AAWL ( amaterji, veterani, rekreativci)

Ena izmed pomembnejših nalog v okviru odranizacije in izvedbe domačih tekmovanj je medijsko pokrita organizacija finalnih tekmovanj vseh kategorij, ki mora zagotavljati pogoje za visoko gledanost in dvig ugleda vaterpola v slovenski javnosti. Na pobudo članic zveze bo Zveza VDS poskušala z organizacijo poletne lige, v kolikor bo lahko dobila primerno podporo potencialnih organizatorjev. Poletna liga bi lahko bila odlična priložnost za popularizacijo vaterpola v manjših vaterpolskih centrih oz. bazenih širom Slovenije (Ptuj, Lendava, Ruše, Krško, Radovljica, Ravne…)

5.1 Društvo slovenskih vaterpolskih sodnikov

Zveza VDS je pred pričetkom sezone dosegla dogovor s sodniško organizacijo (DSVS), ki zagotavlja izvajanje tekmovanj s stališča spoštovanja vaterpolskih pravil. Zveza VDS je v sodelovanju z DSVS vzpostavila tekmovalno komisijo, ki ji predseduje g. Vojko Podvršček z namenom spoštovanja tekmovalnega pravilnika.

V sezoni 2016/2017 bo AAWL prvič samostojno potekala pod okriljem Zveze VDS, ki v skladu s strateškimi cilji želi pomagati pri razvoju v bodoče.

6 Reprezentančni programi za vse selekcije

Strokovni svet Zveze VDS je sprejel letni in štiri letni program dela reprezentančnih selekcij za vse kategorije. Kot posledica usmeritve zveze k delu z mladimi je izvajanje teh programov dobilo prednost pred izvajanjem programa članske selekcije.

6.1 Kategorija U – 11 let

 • Organiziranje vikend zborov (vsi aktivni 11 letniki v ligi)
 • Organiziranje kampov med počitnicami (2 – 3 kampi letno)
 • Širši in ožji izbor reprezentantov za nastopanje na mednarodnih tekmah, turnirjih

6.2 Kategorija U – 13 let

 • Organiziranje vikend zborov (vsi aktivni 13 letniki v ligi)
 • Organiziranje kampov med počitnicami (2 – 3 kampi letno)
 • Širši in ožji izbor reprezentantov za nastopanje na mednarodnih tekmah, turnirjih

6.3 Kategorija U – 15 let

 • organiziranje vikend zborov (vsi aktivni 15 letniki v ligi)
 • organiziranje vikend priprav (širši nabor)
 • organiziranje enega mednarodnega turnirja in udeležba na dveh mednarodnih turnirjev (ožji izbor)
 • tedenske priprave (2 – 3 letno)
 • kvalifikacije za EP, SP, Mediteranske igre (MI)
 • Sodelovanje na velikem mednarodnem tekmovanju

6.4 Kategorija U – 17 let

 • organiziranje vikend zborov (vsi aktivni 17 letniki v ligi)
 • organiziranje vikend priprav (širši nabor)
 • organiziranje enega mednarodnega turnirja in udeležba na dveh mednarodnih turnirjev (ožji izbor)
 • tedenske priprave (2 – 3 letno)
 • kvalifikacije za EP, SP, Mediteranske igre (MI)
 • Sodelovanje na velikem mednarodnem tekmovanju

6.5 Kategorija U – 19 let

 • organiziranje vikend zborov (vsi aktivni 19 letniki v ligi)
 • organiziranje vikend priprav (širši nabor)
 • organiziranje enega mednarodnega turnirja in udeležba na dveh mednarodnih turnirjev (ožji izbor)
 • tedenske priprave (2 – 4 letno)
 • kvalifikacije za EP, SP, Mediteranske igre (MI)
 • Sodelovanje na velikem mednarodnem tekmovanju

6.6 Člani

 • Ponoven zbor članske reprezentance
 • Povabilo vsem tekmovalcem iz preteklosti in tistim na katere se računa v bodoče
 • Predstavitev programa dela članske selekcije
 • 2 – 3 vikend zbori
 • 3 mednarodni turnirji (enega organiziramo, dveh se udeležimo)
 • tedenske priprave
 • kvalifikacije za EP, SP, OI, MI
 • Igranje in nabiranje izkušenj na MI
 • Kvalifikacije 2017 za evropsko prvenstvo
 • Udeležba na velikem tekmovanju

6.7 Veterani

 • Srečanje veteranov (druženje, obujanje spominov, igranje za zabavo)
 • Širši in ožji nabor interesentov po letih (40+, 50+, 60+)
 • Organiziranje 2 – 3 veteranskih turnirjev
 • Izbor reprezentantov
 • Udeležba na velikem mednarodnem tekmovanju (Masters 2017 – Budimpešta)

7 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu

Zveza VDS bo še naprej sodelovala pri pripravi izobraževalnih programov usposabljanja strokovnih kadrov v športu. Programi bodo namenjeni usposabljanju trenerjev, delegatov, sodnikov, drugih strokovnih delavcev v športu na nacionalnem in klubskem nivoju. Program usposabljanja trenerjev vaterpola vključuje dva temeljna programa:

7.1 Trener mladih – strokovni sodelavec II. stopnja

Cilj programa je usposabljanje trenerjev za samostojno treniranje in vodenje na tekmah. (1) moštev mlajših kategorij, (2) moštev, ki nastopajo v AAWL, (3) moštev ženskih ekip; oziroma za sodelovanje kot: (1) pomočnik trenerja v 1. Ligi ali (2) pomočnik trenerja v reprezentanci mlajših selekcij. Program usposabljanja traja vsaj 40 ur. Program TRENER MLADIH predstavlja prvo stopnjo usposobljenosti vaterpolskih trenerjev v petstopenjski lestvici usposabljanja. Sestavljalca in izvajalca programa sta Zveza VDS in Inštitut za šport.

7.2 Trener – strokovni sodelavec II. stopnja

Trener – strokovni sodelavec II. stopnja

Cilj programa je usposabljanje trenerjev za samostojno treniranje in vodenje na tekmah prvoligaškega moštva oziroma za sodelovanje kot pomočnik trenerja v reprezentancah vseh starostnih kategorij. Program usposabljanja traja 95 ur. program TRENER predstavlja drugo stopnjo usposobljenosti vaterpolskih trenerjev v petstopenjski lestvici usposabljanja. Sestavljalca in izvajalca programa sta Zveza VDS in Inštitut za šport.

Program vsebuje tako teoretični kot praktični del. Prvi se izvaja v učilnici s primernimi učnimi avdio – video pripomočki, drugi pa na bazenu. Standard uporabljenih pripomočkov in materiala je tudi v skladu z mednarodno prakso na visokem nivoju. Predavanja bodo izvedena v sodelovanju s tujimi in domačimi pedavatelji in trenerji.

8 Informiranje javnosti preko elektronskih tiskanih medijev

Popularizacija športa se vrši preko elektronskih (spletna stran, fb, twiter, snapchat, radio, televizija, youtube…) in tiskanih (časopisi, revije, letaki, bilteni, oglasni panoji…). ciljna skupina so vsi otroci in njihovi starši z poudarkom na mlajših od 11 let.

Popularizacijo vaterpola Zveza VDS načrtuje v okviru koordiniranega delovanja zveze in klubov, ki imajo podobne interese – povečanja števila članov in posledično povečanje baze tekmovalcev, kar je pomembno iz stališča tekmovalnih uspehov kot financiranja ter pridobivanja sponzorjev.

Ljubljana, 11.11.2016 Predsednik

Boštjan Tušar